For Det Classenske Fideicommis udgiver John Erichsen til september en dobbeltbiografi om grundlæggeren, general J.F. Classen og Fideicommissets dominerende personlighed gennem tre årtier, lillebrodeR, gehejmekonferensråd og filantrop P. H. Classen. Bogen, der får titlen Brødrene Classen – veje til rigdom, magt og udødelighed, udkommer på Gyldendal som led i Fideicommissets 225-års jubilæum. Projektets finansiering varetages af Fideicommisset i samarbejde med Augustinus Fonden.

© 2009-2017 HISTORISMUS