Virksomheden HISTORISMUS

forsker i og formidler kulturarv og kulturhistorie fra 1500-tallet til i dag.

The Danish Country House, John Erichsen & Mikkel Venborg Pedersen, Historismus 2014

The Danish Country House af John Erichsen & Mikkel Venborg Pedersen

Bogen udkom 9. oktober 2014. Læs mere om The Danish Country House.

Forsideillustration, Naturen & Kunsten, Forlaget Historismus, 2012

Naturen & Kunsten – landskabshavens kulturhistorie i Danmark 1780-1830, skrevet af John Erichsen & Luise Skak-Nielsen.

Læs anmeldelser og mere nyt om udgivelsen Naturen & Kunsten – landskabshavens kulturhistorie i Danmark 1780-1830

HISTORISMUS drives af John Erichsen, der har en alsidig museumskarriere bag sig: chef for Københavns Bymuseum, museumschef og medlem af direktionen på Nationalmuseet. Har haft ansvar for talrige fredede bygninger, bl.a. Nationalmuseets hovedsæde Prinsens Palæ, fabrikskomplekset i Brede og herregården Pederstrup samt Frilandsmuseet i Lyngby med Danmarks største samling af ældre landbygninger.

John Erichsen har rige erfaringer fra faglige råd, bestyrelser m.v., bl.a. Det særlige Bygningssyn (næstformand), Selskabet for Arkitekturhistorie, Foreningen til Gamle bygningers bevaring, Selskabet for Københavns historie (sekretær), Museumsmandsforeningen (formand), Turistførerkommissionen og ekspertpanelet vedr. kvalitetsvurdering af danske museer. Medstifter af Arbejdermuseet.
1997 etablerede han den selvstændige virksomhed HISTORISMUS.

Herregården – Menneske, Samfund, Landskab, Bygninger, bind 1-4, redigeret af John Erichsen, er netop genudgivet

Nationalmuseets firebindsværk HERREGÅRDEN – Menneske, Samfund, Landskab, Bygninger, udg. 2004-06, har været virksomhedens største opgave de senere år. John Erichsen var initiativtager, den ene af to redaktører samt billedredaktør og medforfatter. Værket blev genudgivet af Dansk Bygningsarv 2009

© 2009-2017 HISTORISMUS