Virksomheden HISTORISMUS

forsker i og formidler dansk kulturarv og kulturhistorie fra 1500-tallet til i dag.

Virksomheden er grundlagt i 1997 –  20-års jubilæet i 2017 blev markeret med to udgivelser:

Luise Skak-Nielsens bog: Det påklædte hjem, der udkom på HISTORISMUS og

John Erichsens bog: Brødrene Classen, udgivet af Det Classenske Fideicommis på Gyldendal

Udgivet af HISTORISMUS  2017

Udgivet  af Det Classenske Fideicommis på Gyldendals forlag i 2017

HISTORISMUS drives af John Erichsen, der har en alsidig museumskarriere bag sig: var chef for Københavns Bymuseum, siden museumschef og medlem af direktionen på Nationalmuseet. Har haft ansvar for talrige fredede bygninger, bl.a. Bymuseets 1700-tals domicil på Vesterbro, Nationalmuseets hovedsæde Prinsens Palæ, fabrikskomplekset i Brede og herregården Pederstrup samt Frilandsmuseet ved Lyngby med Danmarks største samling af ældre landbygninger.

John Erichsen har rige erfaringer fra faglige råd, bestyrelser m.v., bl.a. Det særlige Bygningssyn (næstformand), Selskabet for Arkitekturhistorie, Foreningen til Gamle bygningers bevaring, Selskabet for Københavns historie (sekretær), Museumsmandsforeningen (formand), Turistførerkommissionen og ekspertpanelet vedr. kvalitetsvurdering af danske museer. Medstifter af Arbejdermuseet og fagkonsulent for TRAP Danmarks 6. udgave vedr. herregårde, slotte og præstegårde.
1997 etablerede han den selvstændige virksomhed HISTORISMUS.

Herregården – Menneske, Samfund, Landskab, Bygninger, bind 1-4, redigeret af John Erichsen, er netop genudgivet

Nationalmuseets firebindsværk HERREGÅRDEN – Menneske, Samfund, Landskab, Bygninger, udg. 2004-06, har været virksomhedens største opgave. John Erichsen var initiativtager, den ene af to redaktører samt billedredaktør og medforfatter. Værket blev genudgivet af Dansk Bygningsarv 2009

© 2009-2024 HISTORISMUS