Luise Skak-Nielsen

F. 1948, mag.art. i europæisk etnologi Københavns Universitet 1981. Museumsinspektør Københavns Bymuseum 1981-91, museumschef og virksomhedshistoriker for Tivoli 1991-2001, siden free lance kulturhistoriker med dokumentation, forskning og formidling (udstillinger og publikationer) som arbejdsområde.

Luise Skak-Nielsen og John Erichsen

Virksomhedens to medarbejdere, foto Roberto Fortuna.

Som kulturhistoriker har jeg især arbejdet med have- og boligkultur samt relationen menneske og rum – inde som ude. Socialt spænder det fra herregårdsmiljøer til brokvarterernes baggårdsbebyggelse. Jeg har endvidere beskæftiget mig med stil, mode og æstetik inden for forskellige livsstile. Konferensspecialet omhandlede 1700-tallets boligkultur i Præstø: udvikling og sociokulturelle forskelle. Har undervist en årrække i stilhistorie på Skolen for Brugskunst (Danmarks Designskole). Faglig medarbejder på Bo Bedres jubilæumsudstilling i Dansk Designcenter 2002. Har medvirket ved udstillinger på Rønnebæksholm og Reventlow-Museet Pederstrup 2002-09. I begge herregårdsparker har jeg sammen med John Erichsen gennemført permanente formidlingsprojekter i form af plancher, skilte og brochurer. På Pederstrup var jeg desuden medlem af styregruppen for festivalen Herregaardsdage 2009, hvor jeg stod for det faglige indhold af udstillingerne Fuldt Flor og Væksthuset, der omhandlede den frodige kultur i Sydhavsøernes herregårdsparker i 1800- og begyndelsen af 1900-årene.

Jeg har forsket i og formidlet havekultur gennem mange år. I Tivoli beskæftigede jeg med indgående med forlystelseshavens forlæg og inspirationskilder – fra 1700-tallets aristokratiske, romantiske lysthaver til de talrige senere særhaver og anlæg (1843-2000). Da jeg i 2003 fik opgaven at skrive en bog om Det kgl. danske Haveselskab, blev det starten på to års forskning i udvikling af havekultur og havesagens skiftende mål og ideologier. I 2005 udarbejdede jeg (s.m. John Erichsen) en analyse af den romantiske have på Liselund – resultaterne foreligger i rapporten Liselund – det havearkitektoniske udtryk omkring 1800. Gennem projektarbejde for Reventlow-Museet Pederstrup har jeg desuden undersøgt og formidlet 1800-tallets og 1900-tallets store herregårdsparker på Lolland-Falster. I nogle år har jeg intenst beskæftiget mig med den landskabelige haves kulturhistorie i Danmark 1780-1830 med henblik på en bog med titlen Naturen & Kunsten, som udkom i foråret 2012. De seneste år har jeg arbejdet med boligens kulturhistorie set gennem brugen af tekstiler. Resultatet blev bogen Det påklædte hjem – tekstiler og boligkultur i Danmark gennem 300 år (2017).

Luise Skak-Nielsen kan kontaktes
på telefon (+45) 2927 1428
pr. email: luiseskaknielsen@mikropost.dk
eller via kontaktformularen her på hjemmesiden.

Forfatterskabet omfatter bl.a.:

Blomster-elskerne & havesagen

BLOMSTER-ELSKERNE & HAVESAGEN er historien om Det kgl. danske Haveselskab, Danmarks ældste i sin art; det blev stiftet 1830. Men bogen er mere end det. Som titlen signalerer, er der tale om Havesagens udvikling og udbredelse i Danmark fra noget elitært – forbeholdt de få – til vore dages folkelige bevægelse. Selskabets egen historie og […]

Alle kender Blågårdsgade

ALLE KENDER BLÅGÅRDSGADE følger en gades udvikling gennem 150 år, fra landliggeridyl over pulserende forretningsstrøg i et tætbebygget arbejderkvarter til dagens sanerede gade, hvor gennemstrømningen af mennesker er ophørt. Den beskriver, hvordan gadebillede og gaderum formes og ændres af forskellige faktorer: den almindelige samfunds- og byudvikling, politisk planlægning og bindinger i lokalmiljøet. ALLE KENDER BLÅGÅRDSGADE […]

Tivoli og verden udenfor

Luise Skak-Nielsen: Tivoli og verden udenfor er en kulturhistorisk fortælling om forlystelseshaven, der blev et nationalklenodie. For første gang gives en samlet skildring af Tivolis udvikling fra 1840’ernes guldaldertid til dagens komplekse samfund. Bogen fortæller om forlystelser, underholdning, moder og stil. Om traditioner og deres tilpasninger til tidens krav. Om mangfoldigheden, publikum og Tivolis plads […]

Forfatterskabet omfatter bl.a.:

Mode, stil, smag, i: Boligform og livsstil (De kulturhistoriske museers årbog Arv og Eje) 1989

Da Abell inviterede vennerne i Tivoli. Et kulturradikalt projekt i Mindernes Have, i Kjell Abell blomstrer ikke for enhver, 2002

Oplevelser – herregårdenes nye markeder, i: Nationalmuseets bogværk Herregården. Menneske – samfund – landskab – bygninger, bd. 4, 2006, genudgivet 2009

Medforfatter til:

‘De gamle Huse’ – Frilandsmuseet i Maribo

Bogen ‘De gamle Huse’ er på én gang et stykke museumshistorie og en præsentation af det smukt beliggende frilandsmuseum ved Maribo Søndersø. Vi hører også om det gamle landbosamfund og byggeskikken på Sydhavsøerne.

Medforfatter til:

Mennesker på Herregården – Lolland 1880-1960

Gennem fotografier og citater giver bogen et udførligt indblik i livets gang på de lollandske herregårde i perioden 1880-1960.

Redaktionel virksomhed (s.m. John Erichsen):

Naturen & Kunsten

Naturen & Kunsten – landskabshavens kulturhistorie i Danmark 1780 – 1830 tager udgangspunkt i dette modsætningsfyldte begrebspar, som var centralt – ikke alene for den landskabelige have – men for tiden som sådan.

Det malede rum

Danmark besidder en rig billedskat af malede interiører fra middelalderen og frem. Perioden 1790-1900 betegner kulminationen af denne tradition for at dekorere. Men hvilke materialer og teknikker brugte 1800-tallets malere? Hvordan udformede kunstnere og håndværkere de smukke dekorationer, som endnu kan beundres i mange offentlige bygninger og private boliger?

© 2009-2024 HISTORISMUS