Det påklædte hjem

I Det påklædte hjem fortæller Luise Skak-Nielsen om brugen af boligtekstiler i Danmark fra omkring 1700 til i dag. Emnet spænder vidt: sengetøj og –omhæng, vinduesgardiner, gulvtæpper, portierer, vægtapeter, dækketøj, polstermøbler, puder, pyntetekstiler m.m.

Boligens tekstiler bærer på en lang og perspektivrig historie. De afspejler vareproduktion og handel, mode, stil og traditioner gennem tre århundreder.Gennem generationer har boligtekstiler tjent forskellige praktiske formål som at varme og skærme; de har kommunikeret status, smag og identitet – og skabt komfort, skønhed og hjemlig hygge. Engang havde boligtekstiler værdi som kapitalopsparing, fyrstegaver og brudeudstyr – i dag indgår de fortrinsvis som vigtige og udskiftelige accessories i boligens stilistiske udtryk.

Det påklædte hjem trækker de lange udviklingslinjer og krydser forskellige befolkningsgrupper og miljøer. Det er en bred bolig- og kulturhistorisk skildring med over 300 illustrationer.

Bag projektet stod Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Kong Christian den Tiendes Fond, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Carlsen-Langes Legatstiftelse, Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Farumgaard-Fonden, Grosserer L.F. Foghts Fond, Landsdommer V. Gieses Legat, Magasin du Nords Fond, Manufakturhandler Foreningen i Københavns Almene Fond, Ny Carlsbergfondet og Aage Krarup Linds Legat.

Pragtværk om boligkultur

Man må ned i sprogskuffen og finde ordet pragtværk, for det passer præcist til magister og tidligere museumsinspektør Luise Skak-Nielsens store, flot illustrerede og tekstmæssigt levende og gennemarbejdede bog om tekstiler og boligkultur i Danmark i perioden fra 1700 til idag. Det er et ganske unikt bogværk – det første overhovedet om emnet….Det er en inciterende skildring med det lange lys på den tid og det samfund, som tekstilerne har været knyttet til og dermed på skiftende tiders indretning og brug af hjemmet, på høj og lavs smag og identitet. Altså en detaljerig, men letløbende historie om vægtæpper, gardiner, polstermøbler, dækketøj, sengetøj og så videre.’ Lolland-Falsters Folketidende

Et ualmindeligt helstøbt værk, hvor den flydende tekst og de talrige og varierede illustrationer af høj kvalitet spiller sammen på forbilledlig vis. Det er et smukt og gennemarbejdet værk af blivende karakter, og informations- og herlighedsværdien er høj for såvel læg som lærd, Lektørudtalelse, DBC

Det er en årelang passion for emnet, der her bearbejdes, og hvor har vi dog savnet denne bog! Tidsskriftet Tenen, Dansk Tekstilhistorisk Forening

Bogen er et væsentligt og imponerende bidrag til danmarkshistorien ved at anskue den set ud fra tekstilernes brug i boligen. Historie-online.

Tekstile hjem. Vi forestiller os boligen som mursten og møbler, men i praksis har den i høj grad været blød og fuld af stoffer, demonstrerer kulturhistorikeren Luise Skak-Nielsen, Weekendavisen

Emnet er enormt, men forfatteren skriver så godt, at det er en ren fornøjelse.  Antik & Auktion.

 

Udkom 10. maj 2017. Pris 360 kr.

Bestil bogen hos HISTORISMUS - klik her

© 2009-2024 HISTORISMUS