Hjemme hos Skovens Konge

Hjemme hos Skovens Konge - en skovridergård på Lolland. Af John ErichsenVirksomheden HISTORISMUS har til huse i den tidligere skovriderbolig Søgaard i Vesterborg. Om bygningens historie og skovriderens boligforhold beretter dette lille skrift. Fra skovridergården bestyredes 3.000 tdr. land skov under grevskabet Christianssæde, indtil familien Reventlow måtte frasælge skoven i 1938.

Det nuværende stuehus opførtes 1905 efter tegning af arkitekt Viggo Dahl fra København. Til skovridergården hører desuden to stråtækte bindingsværkslænger fra o. 1840. Det velbevarede anlæg blev bygningsfredet i 2004.

Særtryk af Lolland-Falsters Historisk Årbog 2003. Tekst: John Erichsen. Foto: Roberto Fortuna. Pris 40 kr. (inkl. moms) plus forsendelse.

Bestil bogen hos HISTORISMUS - klik her

© 2009-2023 HISTORISMUS