The Danish Country House

The Danish Country House, John Erichsen & Mikkel Venborg Pedersen, Historismus 2014

Denne bog introducerer for første gang den internationale verdens læsere til den enestående kulturskat, som de 700 danske herregårde repræsenterer. Bogen er et nyskrevet og àjourført koncentrat i ét bind af Nationalmuseets herregårdsværk 1-4 fra 2004-06. Som noget nyt kan kultur-turisten desuden glæde sig over bogens specificerede fortegnelse over rige kultur- og naturoplevelser på mere end 100 offentligt tilgængelige herregårde.

Forord: H.K.H. Prins Henrik, Adelshistorisk bidrag: Ditlev Tamm, foto: Roberto Fortuna, oversættelse: Jane Rowley, tilrettelæggelse: Lars Møller Nielsen

Bestil bogen hos HISTORISMUS - klik her

© 2009-2024 HISTORISMUS