Forlag

HISTORISMUS har udgivet gennemarbejdede, forskningsbaserede publikationer om bygnings‑, have‑ og kulturhistorie fra 1500-tallet til i dag. Forlaget udsendte sin første bog februar 2010, men John Erichsen har stor erfaring fra bogproduktion med talrige udgivelser gennem mere end 40 år. Han har skrevet, redigeret og udgivet adskillige bøger.

Forlaget lægger vægt på at formidle emnerne i et smukt og funktionelt boghåndværk. John Erichsen har gennem tiden arbejdet sammen med førende grafikere og har i flere tilfælde modtaget anerkendelse for godt boghåndværk.

Bogudgivelser præmieret for Godt Boghåndværk
Københavnske motiver, Københavns Bymuseum 1974
Et andet København, Gyldendal 1980
Drømmen om Norge, Chr. Ejlers’ Forlag 1999
Nationalmuseets Herregårdsværk 1-4 udgivet 2004-06, genudgivet 2009.

Udgivet af HISTORISMUS

Det påklædte hjem

I Det påklædte hjem fortæller Luise Skak-Nielsen om brugen af boligtekstiler i Danmark fra omkring 1700 til i dag. Emnet spænder vidt: sengetøj og –omhæng, vinduesgardiner, gulvtæpper, portierer, vægtapeter, dækketøj, polstermøbler, puder, pyntetekstiler m.m. Boligens tekstiler bærer på en lang og perspektivrig historie. De afspejler vareproduktion og handel, mode, stil og traditioner gennem tre århundreder.

The Danish Country House

Denne bog introducerer for første gang den internationale verdens læsere til den enestående kulturskat, som de 700 danske herregårde repræsenterer. Bogen er et nyskrevet og àjourført koncentrat i ét bind af Nationalmuseets herregårdsværk 1-4 fra 2004-06. Som noget nyt kan kultur-turisten desuden glæde sig over bogens specificerede fortegnelse over rige kultur- og naturoplevelser på mere […]

Naturen & Kunsten

Forsideillustration, Naturen & Kunsten, Forlaget Historismus, 2012

Naturen & Kunsten – landskabshavens kulturhistorie i Danmark 1780 – 1830 tager udgangspunkt i dette modsætningsfyldte begrebspar, som var centralt – ikke alene for den landskabelige have – men for tiden som sådan.

Miniatureslottet i herregårdsparken

John Erichsen: Miniatureslottet i herregårdsparken - Grundtvigs digterværksted på Rønnebæksholm. Forlaget Historismus 2011

Godt ti år efter at Rønnebæksholms hvidkalkede, nygotiske hovedbygning stod færdig, opførtes i 1852 i parkens fjerneste krog en rødstens pavillon i renæssancestil med tårn. Hvilket formål skulle den lille bygning tjene, og hvorfor adskiller den sig så markant fra hovedhuset?

Det malede rum

Line Bregnhøi - Det malede rum, HISTORISMUS 2010

Danmark besidder en rig billedskat af malede interiører fra middelalderen og frem. Perioden 1790-1900 betegner kulminationen af denne tradition for at dekorere. Men hvilke materialer og teknikker brugte 1800-tallets malere? Hvordan udformede kunstnere og håndværkere de smukke dekorationer, som endnu kan beundres i mange offentlige bygninger og private boliger?

Forhandles også af HISTORISMUS

Fra Slottets Tid – herregården Pederstrup på Lolland 1858-1938

Fra Slottets Tid fortæller om den lollandske herregård Pederstrup i perioden 1858 til 1938. Historien handler om et drømmeslot, en 60 tønder land stor landskabspark, raceheste i herskabsstalden og ekstravagant livsstil. Den ender med indbo-auktion, godsets salg og indretning af Reventlow-Museet i hovedbygningen.

Hjemme hos Skovens Konge

Hjemme hos Skovens Konge - en skovridergård på Lolland. Af John Erichsen

Virksomheden HISTORISMUS har til huse i den tidligere skovriderbolig Søgaard i Vesterborg. Om bygningens historie og skovriderens boligforhold beretter dette lille skrift. Fra skovridergården bestyredes 3.000 tdr. land skov under grevskabet Christianssæde, indtil familien Reventlow måtte frasælge skoven i 1938. Det nuværende stuehus opførtes 1905 efter tegning af arkitekt Viggo Dahl fra København. Til skovridergården hører desuden to […]

Tivoli og verden udenfor

Luise Skak-Nielsen: Tivoli og verden udenfor

Luise Skak-Nielsen: Tivoli og verden udenfor er en kulturhistorisk fortælling om forlystelseshaven, der blev et nationalklenodie. For første gang gives en samlet skildring af Tivolis udvikling fra 1840’ernes guldaldertid til dagens komplekse samfund. Bogen fortæller om forlystelser, underholdning, moder og stil. Om traditioner og deres tilpasninger til tidens krav. Om mangfoldigheden, publikum og Tivolis plads […]

Drømmen om Norge

John Erichsen - Drømmen om Norge, 1999

DRØMMEN OM NORGE af John Erichsen 1999. Norske huse i Danmark gennem 250 år. Dette er en bog om det århundredgamle fællesskab mellem Norge og Danmark og det venskab, der opstod, da de statsretlige bånd bristede.

© 2009-2023 HISTORISMUS