Naturen & Kunsten

Forsideillustration, Naturen & Kunsten, Forlaget Historismus, 2012Naturen & Kunsten – landskabshavens kulturhistorie i Danmark 1780 – 1830 tager udgangspunkt i dette modsætningsfyldte begrebspar, som var centralt – ikke alene for den landskabelige have – men for tiden som sådan. Landskabshaven groede ud af en voksende naturfølelse og civilisationstræthed og skabte nye haveformer med naturen som forbillede, vel at mærke en arrangeret og forskønnet natur.

Naturen & Kunsten omhandler den landskabelige have i Danmark i årtierne omkring 1800, en brydningstid mellem oplysning og romantik. Landskabshaven var et kulturfænomen med store variationer, bl.a. bestemt af de topografiske forudsætninger, det sociale miljø og ejerens personlighed.

Naturen & Kunsten beskriver, karakteriserer og analyserer 15 kendte og ukendte haver, bl.a.: Frederiksberg Have, Gisselfeld, Aalholm, Sanderumgaard, Dronninggaard, Classens Have i København, en købmandshave i Aarhus og to præstegårdshaver på Falster. Bogen rummer et uddybende afsnit om tidens betydeligste havekunstner, Antoine Bosc de la Calmette, der skabte det romantiske haveanlæg Liselund på Møn. Her fremlægges et nyt syn på Danmarks kendteste landskabshave.

Naturen & Kunsten ser på den nye havemode som menneskets spejling i naturen. I den følsomme tid stimulerede landskabshaven sanser og fantasi. Haven var også en scene for elitens livsstil og en fornyelse af det sociale liv med andre samværsformer i det fri. At flere haveanlæg var åbne, indvarsler en ny periode. Op gennem 1800-årene fik den landskabelige have betydning som model for offentlige parkanlæg, forlystelseshaver, grønne kirkegårde og villahaver.

Naturen & Kunsten er en ny måde at skrive havehistorie på. Omdrejningspunktet er relationerne have-tid-sted-miljø-ejer. Bogen prydes af et stort og enestående samtidigt illustrationsmateriale fra mere end 50 institutioner og private ejere i ind- og udland. Bogen har faglig tyngde, men er skrevet i et ligefremt sprog uden akademiske ’unoder’. Naturen & Kunsten henvender sig til en bred kreds af læsere med historiske og kulturhistoriske interesser.

312 s. over 300 illustrationer, indbunden. Tysk resumé

Forfattere John Erichsen & Luise Skak-Nielsen
Grafisk tilrettelæggelse: Mette & Eric Mourier
Pris: 380 kr. (inkl. moms) plus forsendelse

Bestil bogen hos HISTORISMUS - klik her

Anmelder-klip

Bogen er skrevet uden den mindste rysten på hånden. Forfatterne meddeler, hvem de henvender sig til, hvad de vil. Og de gør det – fuldkommen perfekt. Billedmaterialet er i top. Opsætningen er i top. Sprog, tone, rytme i bogen er glimrende. Der fortælles historie, biografi, kulturhistorie af hjertens lyst…Bogen er simpelthen et hovedværk på dette område.

Carsten Bach-Nielsen i Kristeligt Dagblad

Den danske romantiske have er beskrevet i nyt flot bogværk…Med sin let tilgængelige form henvender det sig ikke kun til fagfolk. Billederne og de udførlige billedtekster er en ren fornøjelse.
Søren Holgersen i Grønt Miljø

…Grundforskning og primære studier i felten i de danske og tyske herregårdshaver med flere besøg især i Wörlitz og Hohenheim går hånd i hånd med åbningen af hidtil oversete arkiver og biblioteker. Fragmenter af de oprindelige haver, samtidens litteratur, planer, billeder, plantelister og erindringsstof er blevet støvet af og hentet frem fra glemsel. Derfor spiller den ihærdige vandrer i det danske landskab, senere professor i litteraturvidenskab Christian Molbech en afgørende rolle igennem hele bogen. Egentlig så ganske ligetil og selvfølgeligt, og så alligevel originalt og effektfuldt udført. Med stort sprogligt overskud, men ganske uden akademiske falbelader eller de svulstigheder, som emnet ellers kunne indbyde til.
Niels Houkjær i Weekendavisen

Et flot og indbydende bogværk, der inviterer til mange timers fordybelse… meget velskrevet er den og spændende fortalt. Den kunne godt ende som en klassiker i reolen.
Hanna Nielsen i Antik & Auktion

Lad det være sagt med det samme, her er tale om et pragtværk i meget fornemt udstyr med et væld af flotte illustrationer, og rigt på information. Helge Torm i by & land

John Erichsens og Luise Skak-Nielsens store bog er en sand guldgrube af oplysninger om og anskuelser på dette kildemateriale til forståelsen af fortidens livssyn.
Georg Metz i Information

En gave til haveelskere: Er du elsker af danske landskabshaver og historien om dem – spændende og ligefrem fortalt – er bogen ’Naturen & Kunsten’ et must!
Ulla Dietl i Hjemmet

Haven som kulturfænomen. Hele vejen igennem det flotte bogværk er pejlemærkerne haven, tiden, stedet, miljøet og ejeren, og hvor læseren føres tilbage til en tid, hvor man, som der står ’sværmede, sansede og berusede sig i landskabshavens naturscenerier’.
Fremstillingen er kyndig og detaljeret – og heldigvis også så sproglig levende og veloplagt, at der er en ren lysthavevandring, man inviteres ud på.
K.E. Watz i Lolland-Falsters Folketidende

Der anlægges en kulturhistorisk vinkel, således at datidens samfundssyn, nye bevidsthedsformer og individuelle manifestationer tolkes som aftryk i haven. Naturen & kunsten indleder med en havehistorisk ramme og fortsætter med 15 haveportrætter. Naturen og kunsten hører bestemt hjemme på bibliotekerne og kan bl.a. bruges af fagfolk og studerende. Den er grundig og smukt udført.
Anne Hjort Dansk bogfortegnelse Lektørudtalelse

Naturen & Kunsten… rummer umiddelbart en hel masse for øjet. Men Naturen & Kunsten henvender sig til andet og mere end øjet. Faktisk er der tale om tolv forskellige bøger i én. Forfatterne har været i alle de beskrevne haver og i bøger og arkiver, og de fremlægger deres stof med stor overbevisning.
Ulla Kjær i Foreningen til Gamle Bygningers Bevarings Nyhedsbrev

Deres (forfatternes) fælles begejstring for historisk havekunst har været en vigtig drivkraft, og det – i kombination med omfattende kildestudier og studierejser – er med til at gøre deres nye bog til en engageret, vigtig og vedkommende sag… Den kulturhistoriske tilgang til stoffet kaster et utal af gode fortællinger af sig, og samtidig lykkes det forfatterne at give samtlige haver krop, idé og sjæl…vi har fået et værk, der lægger adskillige alen til tidligere publikationer om landskabshaven.
Margrethe Floryan i Dansk Kunsthistorikerforeningens net-baserede Bogliste

Det var en glædelig overraskelse at læse ’Naturen & Kunsten’…Bogen indeholder et enormt stort og varieret billedmateriale, og på hvert eneste opslag i den smukke bog er der illustrationer, som belyser de enkelte anlæg.
Helle Ravn i Historie online

Forsideillustration, Naturen & Kunsten, Forlaget Historismus, 2012Bogens indholdsfortegnelse:
Forord
Havehistorisk ramme

Del I Haveportrætter
De kongelige haver på Frederiksberg
Landgrevens frimurer-univers ved Slesvig
Have-arven på Gisselfeld
Plantesamleren på Lolland
Hofmandens fynske eksil
Officeren på Serridslevgaard
Filantroper på Østerbro
Finansfyrstens Dronninggaard
Luksusliv på Ullevål
Købmanden i Aarhus
Præster på Falster

Del 2 Calmettes haver på Møn
Antoine og Lisa Bosc de la Calmette
Marienborg – den glemte have
Liselund – den berømte have
Forelsket i Haven
Tidstavle Marienborg og Liselund

Del 3 Slutreplik, noter, litteratur, registre m.m.
Slutreplik
Zusammenfassung
Ikke trykte kilder
Litteratur og trykte kilder
Henvisninger og noter
Illustrationsfortegnelse
Personregister
Stedregister

© 2009-2023 HISTORISMUS