Formidling

HISTORISMUS formidler bygnings‑, have‑ og kulturhistorie i bøger, brochurer, udstillinger, powerpoint, skilteprogrammer i parker, guidede ture i kulturlandskabet, foredrag mv.

Vandring i parken på Ålholm under formidlingsprojektet Herregaardsdage 2009

HISTORISMUS formidler via mange medier og på mange niveauer, lægger vægt på at formidle stoffet bredt til forskellige målgrupper lige fra specialister til skolebørn. John Erichsen har bl.a. arrangeret udstillinger på Nationalmuseet, Københavns Bymuseum, Norsk Folkemuseum, Kunstindustrimuseet, Rønnebæksholm, Politikens Hus og Reventlow-Museet, og har endvidere udarbejdet koncept til og haft ansvaret for festivalen Herregaardsdage Lolland-Falster, Kultur-Natur 2009.

Bøger - redaktion

The Story of Copenhagen

The Story of Copenhagen - A Picture Book, Københavns Bymuseum

Ud fra udvalgte genstande i Bymuseets samlinger skildres Københavns historie i grundtræk. Bogen, der udkom 1984 i både en dansk og en engelsk version, er redigeret af John Erichsen, der tillige er medforfatter sammen med Luise Skak-Nielsen, Peter Penz og Mette Brun Beyer. Grafisk form: Freddy Pedersen.

Frilandsmuseets fynske vandmølle

John Erichsen - Frilandsmuseets fynske vandmølle

Bogen beskriver et af museets mest populære bygningsanlæg fra 1700- og 1800-årene og hvordan det blev flyttet til sin nuværende placering. Danmark er kendt for sine flytninger og genopførelse af ældre bygninger i sine bygningsmuseer, og de fagfolk, der forestod arbejdet gennem et halvt århundrede, gør rede for processen og tankerne bag. Her fortælles om […]

Herregården 1-4

Herregården. Mennesker - Samfund - Landskab - Bygninger

Ud over Danmark ligger herregårdene som en del af det kulturlandskab, de selv gennem tiderne har været med til at forme. De store huse vidner om århundreders liv og virke og om den væsentlige indflydelse, gårdene og deres ejere har øvet på livet i Danmark – politisk, økonomisk, socialt og kulturelt. Gennem de sidste hundrede […]

Med lov skal man land bygge

Med lov skal man land bygge - Københavns Byret i 200 år

Københavns Byret i 200 år Københavns Råd-, Dom- og Arresthus blev skabt 1805-15, en fattig tid, hvor ulykkerne regnede ned over det lille Danmark. Ikke desto mindre fik vi med Råd- og Domhuset – takket være overlandbygmester C.F. Hansens geni – et hovedværk i både dansk og europæisk arkitektur. Huset med den store tempelfront mod […]

Bog om Højesteret

I anledning af Højesterets 350-års jubilæum udgav Gyldendal i februar 2011 en større bog, redigeret af Per Magid, Torben Melchior, John Stokholm og Ditlev Tamm. John Erichsen var bogens billedredaktør og bidrog desuden med et kapitel om Højesterets fysiske rammer – de stilfulde interiører med neoklassicistisk  inventar i det tredie Christiansborg.

Bøger - forfatter

Grever, baroner og husmænd

“Grever, baroner og husmænd” handler om 1900-tallet og opgøret med overklassens privilegier i mellemkrigstidens Danmark. Bogen, der er skrevet af  John Erichsen og Ditlev Tamm, blev udgivet i 2014 af Gyldendal og foreligger nu (2019) i 4. oplag.

Et andet København

Et andet København - Sociale fotografier fra århundredskiftet

Samtidige fotografier giver et levende og bevægende indtryk af den del af København, men normalt ikke hører så meget om – det er ‘bagsiden af medaljen’ der oprulles for vore øjne. Vi færdes i gader, gyder og baggårde, er på arbejde, på værtshus, besøger de ‘offentlige fruentimmere’, træffer byens originaler eller outsidere, og ser endelig […]

10 historier om Reventlow

10 historier om Reventlow

Pederstrup er den eneste offentligt tilgængelige herregård på Sydhavsøerne. den er beliggende i et udpræget godslandskab med vidtstrakte marker og store skovpartier. Hovedbygningen fra 1813-22 ligger i ensom majestæt i en landskabspark, omgivet af søer og sjældne træer. Med udgangspunkt i 10 udvalgte kunstværker og genstande fra Reventlow-Museet arrangeredes i år 2000 en mindre udstilling, […]

Mennesker på Herregården – Lolland 1880-1960

Mennesker på Herregården - Lolland 1880-1960

Gennem fotografier og citater giver bogen et udførligt indblik i livets gang på de lollandske herregårde i perioden 1880-1960.

Udstillinger

Herregårde i Danmark – fotografier af Roberto Fortuna

Herregårde i Danmark - fotografier af Roberto Fortuna

Fotografier af Roberto Fortuna

I forbindelse med udgivelse af Nationalmuseets firebinds bogværk HERREGÅRDEN . Menneske – Samfund – Landskab – Bygninger gennemrejste værkets fotograf Roberto Fortuna og billedredaktør John Erichsen i 2003-06 Danmark for at indfange herregårds-miljøet i bred forstand. Et udvalg af de mange billeder blev sammensat til en udstilling, der tegnede et alsidigt portræt af herregården på […]

Mennesker på Herregården

Udstillingen Herregårde i Danmark. Fotografi af Roberto Fortuna

Foto: Roberto Fortuna

Med udstillingen ‘Mennesker på Herregåden – Lolland 1880-1960’ sattes i 2006 og det følgende år fokus på en periode, hvor herregårdene var befolket af mange mennesker. Et stort folkehold betjente herskabet i hovedbygningen, og en hærskare arbejdede på avlsgården og i skoven. Der var et myldrende liv, og det er disse minisamfund, der blev portrætteret […]

Foldere

Frederiksstaden

Frederiksstaden

I 250-året for Frederiksstadens grundlæggelse 1999 blev denne bydelsfolder fremstillet for Slots- og Ejendomsstyrelsen. Formålet var gennem tekst og billeder at give en kortfattet introduktion og guide til den, der på egen hånd ville opleve dette enesteående Københavnske kvarter. Med folderen i hånden kan man vandre fra bygning til bygning og få historien om både […]

Rønnebæksholm

Rønnebæksholm, en folder

På Næstved Kommunes Kunst- og Kulturcenter Rønnebæksholm opstilledes i 2002 et skilteprogram, der formidler herregårdens bygninger og park. Ved indgangen til parken modtages de besøgende af en stor velkomstplanche, og her kan man desuden hente en brochure med kort og forklaring til parkens bygninger og haveelementer. Disse er desuden formidlet med diskrete skilte de pågældende […]

Skilteprojekt

Pederstrup parklandskab

Introduktion til herregårdsparken Pederstrup

Velkomst stander 'Altertavlen' ved Pederstrup Park

Landskabsparken ved herregården Pederstrup på Lolland er formidlet gennem et skiltningsprojekt, opstillet 2008. På parkeringspladsen modtages de besøgende af denne velkomsttavle med kort over området, beskrivelse af stedets historie samt information om Reventlow-Museet. Tavlen rummer desuden en ‘postkasse’ med forklarende brochurer på dansk, engelsk og tysk. Introduktionsstanderen suppleres af mindre skilte ved enkelte bygninger og anlæg. […]

© 2009-2024 HISTORISMUS