Aktuelle opgaver

I begyndelsen af 2015 udgiver Højesteret en bog på engelsk af Jens Peter Christensen, John Erichsen og Ditlev Tamm: The Supreme Court of Denmark. Heri skriver John Erichsen kapitlet Designed for Justice om Rettens fysiske rammer og indretning.

© 2009-2019 HISTORISMUS