Mennesker på Herregården – Lolland 1880-1960

Mennesker på Herregården - Lolland 1880-1960Gennem fotografier og citater giver bogen et udførligt indblik i livets gang på de lollandske herregårde i perioden 1880-1960. Fra hovedbygningens saloner til avlsgården og markerne fastholder og beretter de mange illustrationer og citater glimt fra hverdag og fest på øens mange herregårde.
Af John Erichsen og Luise Skak-Nielsen.
Udg. af Reventlow-Museet 2006, 2. reviderede udgave 2007. Ill. Grafisk tilrettelæggelse: Lars Møller Nielsen

© 2009-2024 HISTORISMUS