10 historier om Reventlow

10 historier om ReventlowPederstrup er den eneste offentligt tilgængelige herregård på Sydhavsøerne. den er beliggende i et udpræget godslandskab med vidtstrakte marker og store skovpartier. Hovedbygningen fra 1813-22 ligger i ensom majestæt i en landskabspark, omgivet af søer og sjældne træer.

Med udgangspunkt i 10 udvalgte kunstværker og genstande fra Reventlow-Museet arrangeredes i år 2000 en mindre udstilling, som siden blev omsat i denne lille publikation. Her fortæller hvert objekt om C.D.F. Reventlow som herremand, adelsmand, bygherre, familiemenneske, embedsmand, samfundsreformator,forstmand, skolemand og tusindkunstner.
De ti objekter belyser således hver for sig aspekter af statsmandens personlighed og virke.
På publikationens forside vises det autoritative porttræt af C.D.F. Reventlow, malet 1805 af Hans Hansen (udsnit). Grafisk tilrettelæggelse Freddy Pedersen.

© 2009-2024 HISTORISMUS