Frilandsmuseets fynske vandmølle

John Erichsen - Frilandsmuseets fynske vandmølleBogen beskriver et af museets mest populære bygningsanlæg fra 1700- og 1800-årene og hvordan det blev flyttet til sin nuværende placering. Danmark er kendt for sine flytninger og genopførelse af ældre bygninger i sine bygningsmuseer, og de fagfolk, der forestod arbejdet gennem et halvt århundrede, gør rede for processen og tankerne bag. Her fortælles om selve metoderne samt byggeskik, boligkultur og havehistorie, men der fortælles også almindelig landbo- og museumshistorie. De til lejligheden optagne fotografier overgås kun af et besøg på selve Frilandsmuseets fynske vandmølle. Med engelsk resumé. Redaktion: John Erichsen, Tekst: Frode Kirk, Niels Erik Jensen, Peter Michelsen, Lene Floris og Mette Skougaard. Foto: Roberto Fortuna, grafisk form: Freddy Pedersen

Frilandsmuseet, 1998. Bogen forhandles i Frilandsmuseets butik.

© 2009-2024 HISTORISMUS