Herregården 1-4

Herregården. Mennesker - Samfund - Landskab - Bygninger Herregården. Mennesker - Samfund - Landskab - BygningerHerregården. Mennesker - Samfund - Landskab - Bygninger Herregården. Mennesker - Samfund - Landskab - Bygninger

Ud over Danmark ligger herregårdene som en del af det kulturlandskab, de selv gennem tiderne har været med til at forme. De store huse vidner om århundreders liv og virke og om den væsentlige indflydelse, gårdene og deres ejere har øvet på livet i Danmark – politisk, økonomisk, socialt og kulturelt.

Gennem de sidste hundrede år har herregårdenes situation ændret sig i takt med samfundsudviklingen. Godserne med deres prægtige bygninger, parker og vidtstrakte marker og skove skal finde en ny rolle. Et centralt spørgsmål er: Hvordan sikres de store kulturværdier for eftertiden?

Der er behov for en saglig formidling af herregårdenes betydning og aktuelle situation. Dertil kræves viden og både fortid og nutid. Værkets fire bind giver tilsammen en nuanceret fremstilling af herregårdsmiljøet gennem 500 år, fra sendmiddelalderen til den nyeste nutid.

Som noget helt nyt og banebrydende er værket disponeret ikke udfra den enkelte herregård, men i temaer, der er samlet i de fire bind under titlerne: Gods og samfund, Anlæg, interør og have, Drift og landskab, Moderne brug og bevaring.

De fire bind blev udgivet samlet af Nationalmuseet 2004-06. Initiativet til værket udgik fra John Erichsen, der sammen med Mikkel Vendborg Pedersen redigerede de fire bind med bidrag af 27 forfattere. Redaktionskomiteen bestod udover de to redaktører af Per Kristian Madsen (formand), Peter Bering og Ulla Kjær. John Erichsen var billedredaktør, og samtlige nyoptagelser til værket skyldes Roberto Fortuna. Tilrettelægning: Mette & Eric Mourier.

Værket blev genudgivet af Dansk Bygningsarv A/S i 2009.

Læs Børsens omtale.

© 2009-2024 HISTORISMUS