Med lov skal man land bygge

Med lov skal man land bygge - Københavns Byret i 200 årKøbenhavns Byret i 200 år

Københavns Råd-, Dom- og Arresthus blev skabt 1805-15, en fattig tid, hvor ulykkerne regnede ned over det lille Danmark. Ikke desto mindre fik vi med Råd- og Domhuset – takket være overlandbygmester C.F. Hansens geni – et hovedværk i både dansk og europæisk arkitektur.

Huset med den store tempelfront mod Nytorv er et internationalt værk, der trækker på inspiration fra Italien, Frankrig og England. Man kan næppe hævde, at bygningen rummer noget karakteristisk dansk, men til gengæld lykkedes det arkitekten at kombinere sine inspirationer og ud af dem skabe et helstøbt arkitekturværk af højeste karat.

Fire specialister skriver levende om bygningens tilblivelse og indhold og dens skæbne efter at C.F. Hansen havde afleveret den til stat og kommune. Først ridser Ditlev Tamm Byrettens historie op, dernæst beretter John Erichsen om bygningens tilblivelse og oprindelig funktion, hvorefter Lene Gerd Larsen og Jens Fredslund fortæller om eftertidens ombygninger og restaureringer Bogen er rigt illustreret, bl.a. med ældre malerier, kobberstik, arkitekturtegninger og fotografier.

Et væsentligt element er de mange fremragende fotografier, der er optaget specielt til denne bog. De udgør i sig selv en tolkning og formidling på højt kunstnerisk niveau af det enestående bygningsværks mange kvaliteter – ude som inde. En tidstavle sammenfatter bygningens historie, og bogen rundes af med fortegnelse over kilder og litteratur samt personregister.

Redaktion og billedredaktion:Bygnings- og kulturhistorikeren John Erichsen
Forfattere:Retshistorikeren, professor Ditlev Tamm, John Erichsen samt arkitekterne lektor Lene Gerd Larsen og kgl. bygningsinspektør Jens Fredslund
Fotograf: Roberto Fortuna fra Nationalmuseet

Grafisk tilrettelæggelse: arkitekt Jens Bertelsen

Udgivet af Forlaget Thomson 2006

© 2009-2024 HISTORISMUS