Pederstrup parklandskab

Introduktion til herregårdsparken PederstrupFormidling af fredet bygning, PederstrupLandskabsparken ved herregården Pederstrup på Lolland er formidlet gennem et skiltningsprojekt, opstillet 2008. På parkeringspladsen modtages de besøgende af denne velkomsttavle med kort over området, beskrivelse af stedets historie samt information om Reventlow-Museet. Tavlen rummer desuden en ‘postkasse’ med forklarende brochurer på dansk, engelsk og tysk. Introduktionsstanderen suppleres af mindre skilte ved enkelte bygninger og anlæg. Konceptet er udarbejdet sammen med mag.art. Luise Skak-Nielsen, grafikken skyldes Lars Møller Nielsen, mens arkitekt Mikael Thorsted har ansvaret for det arkitektoniske design.

Reventlow Museet, en folder

© 2009-2024 HISTORISMUS