Dronning Dorotheas brudesmykke

Dronning Dorotheas brude smykke - til bryllup i 1500-tallets KøbenhavnTil bryllup i 1500-tallets København.

I 1557 skænkede Christian III’s dronning, Dorothea, staden København et kosteligt smykke. Tanken var, at de fornemme borgerdøtre, der stod brud på rådhuset, kunne bære dette smykke til låns. Smykkets hovedbestanddel er en pelikan, der plukker sit bryst for at fodre sin unger. Dette er et Christussymbol, men tillige et udtryk for fyrsten, som ofrer sig for sit folk. Efter alt at dømme har det store smykke med dets fligede bladværk oprindelig været et stort bæltespænde – måske endog Dorotheas eget brudebælte? Smykket er fuld af symbolik, og gaven skulle tjene flere formål, bl.a. at sikre den nye protestantiske opfattelse af ægteskabet og dets placering i samfundsordenen.

Tekst: John Erichsen og Johan Møhlenfeldt Jensen, udgivet 2004 af Københavns Bymuseum, grafisk tilrettelæggelse: Lars Møller Nielsen. Dansk og engelsk tekst, 95 s.

© 2009-2024 HISTORISMUS