‘De gamle Huse’ – Frilandsmuseet i Maribo

De gamle huse - Frilandsmuseet i MariboBogen ‘De gamle Huse’ er på én gang et stykke museumshistorie og en præsentation af det smukt beliggende frilandsmuseum ved Maribo Søndersø. Vi hører også om det gamle landbosamfund og byggeskikken på Sydhavsøerne. Samtidig formidles museets enkelte bygninger: bondegården, husmandsstedet, landarbejderhuset, hjælpepræstens bolig, Reventlow-skolen, vindmøllen, landsbysmedjen, sprøjtehuset, maltkøllen, skovriderhuset, huset ved skoven, laden og skovpavillonen. Samlet er dette således med udgangspunkt i frilandsmuseets flyttede bygninger en skildring af bygnings- og bolighistorie på Sydhavsøerne i det førindustrielle bondesamfund.

‘De gamle Huse’ bygger på et rigt upubliceret og trykt kildemateriale. For koncept, undersøgelse, tekst og billedredaktion står John Erichsen og mag.art. Luise Skak-Nielsen. Roberto Fortuna fra Nationalmuseet har taget bogens billeder specielt til dette formål. Grafiks design: Lars Møller Nielsen. Bogen er udgivet i 2007 af Lolland-Falsters Stiftsmuseum, nu MuseumLolland-Falster.

© 2009-2024 HISTORISMUS