Danske Orlogsskibe I-II, Kbh. 1980

Danmarks Rigsarkiv er i besiddelse af en enestående samling af konstruktions- og dekorationstegninger til orlogsskibe fra 1600-årene og op til træskibsæraens slutning omkring 1860. Andre store flådenationer som England og Frankrig kan ikke opvise tilsvarende samlinger. – Sammen med marinehistorikeren, daværende arkivar H.C. Bjerg udgav John Erichsen i 1980 et monumentalt værk i to bind om såvel konstruktionshistorien som udsmykningens historie på orlogsværftet. Et stort udvalg af de smukke ornamentstegninger er gengivet i denne fornemme udgivelse. Det grafiske arbejde skyldes tilrettelæggeren Freddy Pedersen.

© 2009-2024 HISTORISMUS