Rønnebæksholm

Rønnebæksholm - en herregård ved Næstved– en herregård ved Næstved. 2002

Den, der nærmer sig Næstved ad Præstøvejen, kan ikke undgå at bemærke en stor, hvid hovedbygning nord for landevejen. Det er herregården Rønnebæksholm, der har rødder tilbage til middelalderen.

Hovedbygningen fra 1840 er et af de tidligste danske eksempler på nygotisk herregårdsarkitektur. Siden 1700-årene har gården været på borgerlige hænder. Også hovedbygningens størrelse, indretning og karakter gør Rønnebæksholm til en udpræget bogerlig herregård. Læseren føres rundt i den nyindrettede hovedbygning ved midten af 1800-tallet, hvor den 68-årige Grundtvig giftede sig med den 30 år yngre enke på gården. Endnu står det ‘miniatureslot’ i parken, hun lod opføre til ham som digter-værksted. Avlsgbygningerne fra anden halvdel af 1800-årene udgør et velkomponeret anlæg.

Ejendommens bygninger, park, ager og skov rummer betydelige kulturelle, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter med store rekreative mulighder. I dag ejes Rønnebæksholm af Næstved Kommune, der har driver stedet som kunst- og kulturcenter.

Bogen forhandles af Rønnebæksholm.

© 2009-2024 HISTORISMUS