Facaderne på Prinsens Palæ

Farver og overflader.

Grundet udbredt utilfredshed med farvesætningen og overfladebehandlingen på Nationalmuseets hovedsæde, Prinsens Palæ, nedsatte museets direktion i 1997 en arbejdsgruppe. Resultatet af gruppens arbejde forelå i 1998 i en rapport, skrevet og tilrettelagt af John Erichsen. Her findes en omhyggelig redegørelse for palækompleksets og overfladebehandlingens komplicerede histore fra 1682 til og med de seneste byggearbejder i 1991. Undersøgelsen baserede sig på den foreliggende litteratur samt et ganske omfattende og varieret kildemateriale. Rapporten mundede ud i et konkret forslag til ændret farvesætning af palæet. – John Erichsen har efterfølgende fulgt op på undersøgelsen og dens resultater i en artikel i Nationalmuseets Arbejdsmark 1999.

© 2009-2024 HISTORISMUS