John Erichsen

John Erichsen (f. 1942), cand.mag. i historie og kunsthistorie. Tidligere chef for Københavns Bymuseum og Nationalmuseets Afdeling for Nyere Tid. Omfattende forfatterskab inden for dansk kulturhistorie og bygningshistorie fra 1500-tallet til nutiden. Har siden 1997 drevet HISTORISMUS som selvstændig virksomhed.

 

John Erichsen i 1500-tals kælderen, Pederstrup

  • Ledelse — som institutionschef, afdelingschef, direktionsmedlem, projektstyring og forskervejledning
  • Samarbejde — både institutionelt og projektorienteret. En del af publikationerne er netop skrevet sammen med andre. Udstillinger er som regel arrangeret i en projektorganisation med mange involverede med forskellig professionel baggrund
  • Udarbejdelse af analyser, rapporter m.v., bl.a. for Kulturministeriet, Storstrøms Amt og Reventlow-Museet
  • Undervisningserfaring fra aftenskole til universitet, censor Københavns og Aarhus Universiteter. Stor erfaring i AV-formidling af kulturhistoriske emner: film, diasserier, power point-programmer m.v.
  • Et omfattende og alsidigt netværk bestående af bl.a. museums‑, arkiv‑ og universitetsforskere, fotografer, grafikere samt bygnings‑, landskabs‑ og restaureringsarkitekter

John Erichsen har bl.a. løst opgaver for:
Slots- og Ejendomsstyrelsen, Næstved Kommune, Norsk Folkemuseum, Arkitekthøjskolen i Oslo, Københavns Universitet, Kunstindustrimuseet, Nationalmuseet, Københavns Bymuseum, Reventlow-Museet, Museum Lolland-Falster, Forlaget Thomson, Gyldendal, Chr. Ejlers Forlag, Danske Turist Attraktioner, Københavns Byret, Højesteret og Det Classenske Fideicommis.

Ny Carlsbergfondet tildelte i 1973 John Erichsen Brygger Carl Jacobsens Museumsmandslegat for bogen Frederiksstaden. For videnskabelige publikationer modtog han i 1975 Ole Haslunds Kunstnerlegat. 2003 belønnede Ole Haslunds Kunstnerfond ham igen, denne gang for hans virke for Reventlow-Museet på Pederstrup.

Selektiv publikationsliste

John Erichsen kan kontaktes
på telefon (+45) 2927 1428
pr. email: johnerichsen@mail.dk
eller via kontaktformularen her på hjemmesiden.

© 2009-2023 HISTORISMUS