Selektiv publikationsliste

Vigtigste udgivelser med hovedvægt på arkitektur, byplanlægning, bybillede, bomiljø m.v.:

De københavnske telefonkiosker, Arkitekten nr. 7, 1971, p. 166-167
Frederiksstaden – grundlæggelsen af en Københavnsk bydel 1749-60, Københavns Universitet 1972
Et teaterprojekt fra Christian V’s tid, Historiske Meddelelser om København 1972, p. 160-68
Dansk Atlas 1835 – genudgivelse med efterskrift, Københavns Universitet 1974
Københavnske motiver 1587-1807, Københavns Bymuseum 1974
Københavnske prospekter på Kongelig Porcelain, Københavns Bymuseum 1975
Fyrste & hest – Rytterstatuen på Amalienborg (s.m. E. Salling), Københavns Bymuseum 1976
Sorø Klosters ombygning 1738-43, Årbog for Historisk Samfund for Sorø amt 1976, p. 7-23
Jacob Fortling og Kastrup Værk, i J. Ahlefeldt-Laurvig og M. Steimle: Fajancer og Stengods fra kastrup, Gyldendal 1977, p. 9-24
Peder Malling og Sorø Akademi, Jul i Sorø 1981, p. 4-8
Et andet København – sociale fotografier fra århundredskiftet, Gyldendal 1978, 2. reviderede udgave 1987
En svensker i Byen – C.W. Carlbergs arkitektstudier i København ca. 1800, i Arkitekturstudier tilegnede Hans Henrik Engqvist, Arkitektens Forlag 1979, p. 125-128
The Asiatic Company’s Buildings, in Asiatisk Plads, Udenrigsministeriet 1980, p. 33-65 (også fransksproget udgave)
Danske orlogsskibe 1690-1860. Konstruktion og dekoration I-II (s.m. H.C. Bjerg), Lademann 1980
Kongens København – byplanlægning og byggeri under Christian V, i D. Tamm red.: Danske og Norske Lov i 300 år, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1983, p. 129-143
Abraham Lehns Gård – Strandgade 6 på Christianshavn, Forfatteren p. 12-13, 1983
Dramaet om Stærekassen (s.m. V.A. Møller), Nationalmuseets Arbejdsmark 1994, p. 12-24
Udbygningen af Københavns befæstning under enevælden, i K.-E. Frandsen red.: Kongens og Folkets København, Københavns Universitet 1996, p.69-85
Byen før branden – i anledning af doktorafhandlingen Sirenernes Stad København, Historiske Meddelelser om København 1997, p. 159-175
Museerne og bygningskulturen, i Stærekassen – et omstridt bygningsværk, red. H. Christensen og E. Wassard, Foreningen til gamle bygningers bevaring 1997, p. 168-175
Fra bakkerne til mosen – Olaf Forchhammer og hans norske huse, Architectura 20, Arkitekturhistorisk Årsskrift 1998, p. 39-50
Facaderne på Prinsens Palæ – Farver og Overflader, Nationalmuseet 1998
Drømmen om Norge – norske huse i Danmark gennem 250 år, Chr. Ejler’s Forlag 1999
Gud Konge By – Frederiksstaden 250 år (redaktør og hovedforfatter), Kunstindustrimuseet 1999
Borgernes huse – intentioner og realiteter, Architecture 21, Arkitekturhistorisk Årsskrift, særnr. om Frederiksstaden 1999, p. 77-92
Rønnebæksholm – en herregård ved Næstved (bygningshistorisk monografi om nygotisk herregårds hovedbygning og en senere avlsgård), Næstved Kommune 2002
Hjemme hos Skovens Konge – en skovridergård på Lolland, Lolland-Falsters Historisk Samfunds årbog 2003, p. 35-56
Nationalmuseet og herregårdene – samlinger, forskning og formidling om herregårdsmiljø (s.m. Ulla Kjær, Per Kristian Madsen og Mikkel Venborg Pedersen), Nationalmuseets Arbejdsmark 2004, p. 57-69
Fra Slottets Tid – Herregården Pederstrup på Lolland 1858-1938, Reventlow-Museet 2004
Dronning Dorotheas brudesmykke – til bryllup i 1500-tallets København (s.m. J.H. Jensen), Københavns Bymuseum 2004
Enevælde og barok, i Herregården. Menneske – Samfund – Landskab – Bygninger bind 2 Anlæg, interiør og have, Nationalmuseet 2005, p. 95-156
Herregårdens forvandling til Slot – Pederstrup 1858-1875, i Herregårdenes Indian Summer fra Grundloven 1849 til Lensafløsningsloven 1919, Dansk Center for Herregårdsforskning 2006, p. 31-42
C.F. Hansens Råd-, Dom- og Arresthus i J. Erichsen red.: Med lov skal man land bygge – Københavns Byret i 200 år 2006, p. 53-72
Mennesker på Herregården – Lolland 1880-1960 (s.m. L. Skak-Nielsen), Reventlow-Museet 2006, 2. reviderede udgave 2007
‘De gamle Huse’ – Frilandsmuseet i Maribo (s.m. L. Skak-Nielsen), Lolland-Falsters Stiftsmuseum 2007
Kongen og hans adel (artikel om bypalæer i København 1670-1780), i Byens adelsgårde og palæer. Norden 1720-1800, Dansk Center for Herregårdsforskning 2008, p. 23-34

Rettens rammer – i bogen Højesteret – 350 år, Gyldendal 2011, p. 105-134

Miniatureslottet i herregårdsparken – Grundtvigs digterværksted på Rønnebæksholm i: Liber Amicorum Ditlev Tamm – Law, History and Culture, Djøf Publishing 2011 (også særudgave, som forhandles af HISTORISMUS)

Naturen & Kunsten – landskabshavens kulturhistorie i Danmark 1780-1830 (s.m. Luise Skak-Nielsen) 2013 (forhandles af HISTORISMUS)

Fra Slottets Tid – en herregårdshistorie fra Lolland 1858-1938, ny revideret og udvidet udgave af publikationen fra 2004, udgivet 2013 af Museum Lolland-Falster

Der er et yndigt Land – Landskabshaven i Danmark (s.m. L. Skak-Nielsen), i Einar Sørensen red.: Norsk havekunst under europeisk himmel, Drammens Museum 2013, p. 190-217

Grever, baroner og husmænd – opgøret med de store danske godser 1919 (s.m. Ditlev Tamm) Gyldendal 2014

The Danish Country House (s.m. Mikkel Venborg Pedersen),  2014. Forhandles af HISTORISMUS

Brødrene Classen – veje til rigdom, magt og udødelighed, Gyldendal 2017.

Redaktionel virksomhed:

Gyldendals Københavns historie 1-6 (billedredaktion) 1980-81
København på tværs, Københavns Bymuseum 1984 (også engelsk udgave, medforfatter)
Frilandsmuseets fynske vandmølle, Nationalmuseet 1998
Herregården. Menneske – Samfund – Landskab – Bygninger 1-4, Nationalmuseet 2004-06 (s.m. M.V. Pedersen, medforfatter, J E desuden billededaktør), genudgivet 2009
Med lov skal man land bygge – Københavns Byret i 200 år, Forlaget Thomson 2006 (medforfatter)
Højesteret – 350 år, Gyldendal (billedredaktion og medforfatter) 2011

© 2009-2023 HISTORISMUS