Alle kender Blågårdsgade

ALLE KENDER BLÅGÅRDSGADE følger en gades udvikling gennem 150 år, fra landliggeridyl over pulserende forretningsstrøg i et tætbebygget arbejderkvarter til dagens sanerede gade, hvor gennemstrømningen af mennesker er ophørt.
Den beskriver, hvordan gadebillede og gaderum formes og ændres af forskellige faktorer: den almindelige samfunds- og byudvikling, politisk planlægning og bindinger i lokalmiljøet.

ALLE KENDER BLÅGÅRDSGADE er mere end en traditionel lokalhistorisk monografi, for emnet er anskuet bredt og sat ind i en større sammenhæng De fænomener og udviklingstendenser, der optræder i Blågårdsgade, er ikke specifikke for netop denne gade. Der kan trækkes paralleller til utallige andre gader i andre byer. Dermed får bogen et videre perspektiv af interesse også for kulturhistorikere, planlæggere og samfundsforskere.

© 2009-2023 HISTORISMUS