Blomster-elskerne & havesagen

BLOMSTER-ELSKERNE & HAVESAGEN er historien om Det kgl. danske Haveselskab, Danmarks ældste i sin art; det blev stiftet 1830. Men bogen er mere end det. Som titlen signalerer, er der tale om Havesagens udvikling og udbredelse i Danmark fra noget elitært – forbeholdt de få – til vore dages folkelige bevægelse. Selskabets egen historie og dets rolle som katalysator i denne lange proces belyses i et bredt perspektiv, hvor samfundsudviklingen danner et hovedspor.

BLOMSTER-ELSKERNE & HAVESAGEN er en bog, der sammenfletter kulturhistorie og havehistorie. Bogen er rigt illustreret med mange historiske billeder og et stort nyt billedstof.

© 2009-2024 HISTORISMUS