Det påklædte hjem

10. maj 2017 udgav HISTORISMUS Luise Skak-Nielsens bog Det påklædte hjem – tekstiler og boligkultur i Danmark gennem 300 år. Bogprojektet, der strakte sig over fire år var bekostet af 13 danske fonde, se omtalen af bogen under Forlaget.

© 2009-2020 HISTORISMUS