The Danish Country House

9. oktober 2014 udgav HISTORISMUS bogen The Danish Country House af John Erichsen og Mikkel Venborg Pedersen. Et kapitel om dansk adel er skrevet af Ditlev Tamm. Bogen er rigt illustreret med Nationalmuseets fotografier af Roberto Fortuna.

© 2009-2020 HISTORISMUS