The Supreme Court of Denmark

I 2015 udgav Højesteret bogen The Supreme Court of Denmark, som kort efter tillige udkom i en dansk version med titlen Højesteret. Bogen var skrevet af Jens Peter Christensen, Ditlev Tamm og John Erichsen. Sidstnævnte bidrog med kapitlet Designed for Justice, på dansk Rettens rammer.

© 2009-2020 HISTORISMUS